Σας ευχαριστούμε, η πληρωμή σας έχει γίνει με επιτυχία!

Ευχαριστούμε για την υποβολή των στοιχείων σου, την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την πληρωμή για το πρόγραμμα - € !

Θα σου σταλεί email σε λίγο για επιβεβαίωση των παραπάνω.