Σας ευχαριστούμε!

Θα αναμένουμε το αποδεικτικό από το έμβασμα για να εξασφαλιστεί η θέση σας στο πρόγραμμα - € .

Παρακαλώ όπως το αποστείλετε εντός δύο εργάσιμων ημερών.

A.G.C STUDENT LIFE LTD

BANK OF CYPRUS
ACCOUNT NUMBER: 357005183974
IBAN: CY72 0020 0195 0000 3570 0518 3974
SWIFT: BCYPCY2N

Download IBAN

HELLENIC BANK
ACCOUNT NUMBER: 133-01-715155-01
IBAN: CY45 0050 0133 0001 3301 7151 5501
SWIFT: HEBACY2N

Download IBAN