Ενδιαφέρον για εγγραφή

Αυτή η φόρμα είναι για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το Social Media Freelancer Pro και οι πληροφορίες σας θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή υλικού σχετικό με το πρόγραμμα καθώς και επικοινωνίας για επιβεβαίωση.

Επίσης θα σας αποστείλουμε προωθητικό υλικό σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του StudentLife Academy.

 

 

Η A.G.C StudentLife Ltd (StudentLife Academy) είναι εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την ΑνΑΔ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου)